نمایش دادن همه 3 نتیجه

سینی مزه آجیل

تماس بگیرید
فینگرفود سینی مزه جات پیش غذا خوشمزه و با کیفیت استفاده از مواد تازه تعدا:10، 20، 50 نفر    

سینی مزه سبزیجات

تماس بگیرید
فینگرفود سینی مزه جات پیش غذا خوشمزه و با کیفیت استفاده از مواد تازه تعدا:10، 20، 50 نفر    

سینی مزه میوه

تماس بگیرید
فینگرفود سینی مزه جات پیش غذا خوشمزه و با کیفیت استفاده از مواد تازه تعدا:10، 20، 50 نفر